Izmerjene vrednosti

 

Parametri za izračun

Rezultati

CO 0 ppm
  0 mg/m3
  0 mg/m3 | O2ref
  0 mg/kWh
NO 0 ppm
  0 mg/m3
  0 mg/m3 | O2ref
  0 mg/kWh
NOx 0 ppm
  0 mg/m3
  0 mg/m3 | O2ref
  0 mg/kWh
CO2 0 %
Lambda (λ) 0
Izgube 0 %
Izkoristek 0 %